איך זה עובד


ההגרלה נשלטת בידי מערכת ממוחשבת - תוכנה ייחודית שפיתחנו עבורה, ואנחנו ממשיכים לפתח ולשכלל אותה כל הזמן. עם זאת, אופן הפעולה הבסיסי שלה הוא קבוע ופשוט למדי.

המערכת מגרילה בכל רגע ולכל אחת ממשתתפות הניסוי את ההוראה אותה היא תקבל ואת הזמן המוקצב לביצועה. זו יכולה להיות הוראה אישית שנועדה עבורה בלבד, או הוראה המשותפת לה ולמשתתפת אחרת. זו יכולה גם להיות הוראה לקבוצת משתתפות, ואף הוראה כללית לכל ציבור המשתתפות. היא יכולה לכלול אובייקטים או סובייקטים נוספים, שיוגרלו אף הם; היא יכולה להימסר באופן דיסקרטי (טקסט כתוב שנקרא רק על ידי מקבל(ו)ת ההוראה) או פומבי (מוקראת בקול על ידי המחשב). לעתים, המחשב יחשוף בפנייך בדיסקרטיות הוראה של מישהי אחרת, בלי ידיעתה, ותוכלי לבחור מה לעשות עם המידע הזה. לעיתים, ההוראה שקיבלת תהיה חשופה, בלי ידיעתך, לעיניה של משתתפת אחרת. ולעתים, ההוראה שקיבלת תהווה, בלי ידיעתך, חלק מתוכנית גדולה יותר, שרשרת של הוראות שמערבות גם משתתפות אחרות.

בהגרלה, כמו בהגרלה, הכול אקראי, והמערכת לא מתערבת באף אחד מהמשתנים. כולם שווים בעיניה: אין משמעות לגיל המשתתפת, מינה, דתה או העדפתה המינית. ישנן הוראות רבות מאוד במערכת (כמה מאות), אך בהגרלות ארוכות ייתכן שהוראות יחזרו על עצמן עבור אותה משתתפת; ייתכן שמשתתפת מסויימת תקבל רצף של הוראות קלות מדי, ומשתתפת אחרת תקבל רצף של הוראות קשות. אנחנו לא מתכוונים להתערב בכך: המערכת לא זוכרת הוראות קודמות, ולכן החזרות הללו הן חלק מהאקראיות שלה.

לצד האקראיות הבסיסית, יש כל מיני פרמטרים שמשפיעים על ההסתברויות של האירוע: למשל, ההוראות מחולקות לקבוצות, והוראות מקבוצות שונות מופיעות בהסתברויות שונות ברגעים שונים של ההגרלה. ויש עוד וריאציות. חלקן כבר ממומשות בתוך המערכת; חלקן בהליכי פיתוח; חלקן עוד לא עלו על דעתנו. כל הגרלה חושפת אפשרויות מבניות נוספות, שאנחנו מפתחות לקראת ההגרלה הבאה.

אך יש לזכור גם כי מערכת ההגרלה היא רק חלק קטן מההגרלה עצמה. לב ההגרלה הוא היחס שנוצר באירוע בין המערכת ובין כל אחת מהמשתתפות, ובין המשתתפות לבין עצמן. כדי להכיר את ההשפעה הממשית של המערכת על הסיטואציה, כדי לראות את האופן שבו החוקיות המבנית שלה - שתיארנו כאן בקוים כלליים מאוד - משמשת כבסיס לסיטואציה שמשתנה כל הזמן, אתן צריכות להיות שם.

בואו.