יום ראשון, 15 באוגוסט 2010

מיומנו של משיח-עז

הקטע הבא לקוח מתוך Giles Goat Boy, ספר של ג'ון בארת' שפורסם ב 1966.
בספר העולם כולו הוא למעשה אוניברסיטה, במקום מדינות יש קמפוסים, וכל ההיסטוריה האנושית מנוסחת במונחים חדשים. המספר הוא גיילס ילד-העז, שגדל בתור עז בשנים הראשונות לחייו, ומגלה שנועד להיות משיח. כן.
אז כדי שתוכלו להבין את הקטע מחוץ להקשרו, הוספנו מילון מונחים קצר:

Max1 believed that a Grand Tutor2 was a man who acted thus-and-so, who did the Grand-Tutorial work: Enos Enoch3, Max argued, said Love thy classmate as thyself because to love one's classmate as oneself was a Right Answer; He'd had no option, except to be or not to be a Grand Tutor; had He commanded us otherwise, He'd not have been one. I on the contrary had sometimes held that to love one's classmate as oneself was Correct only because Enos Enoch so commanded; that to hate oneself and one's classmate would be just as Correct instead had He commanded that; in short that His choice was free because His nature wasn't, He being in any case a Grand Tutor. But now I felt that we both had been in error: Max himself might love his classmate and the rest, and teach others to – might even sacrifice himself in the name of studentdom as Enos Enoch did – and yet by no means be a Grand Tutor in his own right, but only an imitation Enos Enoch. On the other hand Enos could not have gone about saying just anything, or nothing, and still have been Enos Enoch. In truth the doer did not define the deed nor did the deed the doer; their relation (in the case at least of Grand Tutors and Grand-Tutoring was first of all that of artists, say, to their art, and to speak of freedom or its opposite in such a relation was not quite meaningful. Without Grand Tutors there'd be no Answers, no Commencement, any more than there'd be great poems without great poets: to ask whether Maro4 say, could have not-written the Epic of Anchisides5 is to ask whether he was free to be not-Maro – a futile question.

(John Barth, Giles Goat Boy)

Be in the air
But not the air
Be in the no-air

(Robert Wyatt, Free Will and Testament)

  1. מקס הוא האפטרופוס של גיילס. מדען שפיתח את גרסת פצצת האטום בעולם של הספר, ובעקבות ההשלכות שלה פרש מחברת הסטודנטים וגידל את גיילס כעז.
  2. משיח
  3. ישו
  4. הומרוס
  5. האודיסיאה, כמובן

אין תגובות:

פרסום תגובה